Legislatie Tractari auto

Legislatie Tractari auto - articole Firma Tractari Auto

Remorcarea autovehiculelor rămase în pană şi tractarea remorcilor.

  74. 1) În cazul în care autovehiculul rămîne în pană, conducătorul acestuia trebuie să-l scoată imediat în afara carosabilului, iar dacă aceasta nu este posibil, să-l deplaseze cît mai aproape de bordură şi, la necesitate, să anunţe asistenţa tehnică.2) Dacă vehiculul rămas în pană nu poate fi scos de pe carosabil şi,

Inmatricularea si inregistrarea masinilor

Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le Inmatriculeze sau sa le Inregistreze, dupa caz, Inainte de a le pune In circulatie, conform prevederilor legale.  Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie

Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice in domeniul rutier

Art. 107. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii: ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza; ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea

Cai de atac impotriva procesului verbal

Art. 105. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta. Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive a hotararii judec

Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase

SUBSECTIUNEA 1. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite Art. 171 Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depaseste masa totala de 80 tone si/sau lungimea de 40 m ori latimea de 5 m sau inaltimea de 5 m poate circula pe drumul public numai in baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestui

Pagina